Tradycja i nowoczesność. Od 1782 r.
PL EN DE
KONTAKT tel. 32 267 66 56
archiwum

Aktualności

Brak wiadomości

Jakość i środowisko

Inwestycje proekologiczne

2009: URUCHOMIENIE PRODUKCJI CIEŻKICH ODLEWÓW ZE STOPÓW ZELAZA WYKONYWANYCH JEDNOSTKOWO Z ZASTOSOWANIEM INNOWACYJNEJ METERIAŁO- I ENERGOOSZCZĘDNEJ TECHNOLOGII

Mając na uwadze konieczność ciągłego dostosowywania się technologii wytwarzania do wymogów ochrony środowiska, wymagań Klientów, oraz celem zwiększenia możliwości produkcyjnych i udziału exportu w całkowitej sprzedaży, Huta Zabrze podjęła działania zmierzające do modernizacji i unowocześnienia technologii wytwarzania odlewów. Modernizacja ma na celu poprawę jakości odlewów przy jednoczesnym stosowaniu skutecznych technik minimalizacji kosztów i ochrony środowiska. Przy współpracy z Politechnika Krakowską podjęliśmy się wdrożenia procesu produkcji odlewów ze stopów żelaza wykonywanych jednostkowo z zastosowaniem innowacyjnej materiało-energooszczednej technologii. Działania w zakresie opracowania i wdrożenia do produkcji obejmują stosowanie modeli styropianowych, wykorzystanie otulin izolacyjnych i egzotermicznych układów zasilających, stosowanie mas formierskich i rdzeniowych o optymalnej wytrzymałości oraz zastosowanie różnych procesów modyfikacji odlewów z żeliwa sferoidalnego. Wprowadzenie tej technologii pozwoli produkować odlewy o parametrach spełniających wszelkie wymagania jakościowe norm europejskich, przy jednoczesnym znacznym ograniczeniu kosztów wytwarzania.

 


2008: INSTALACJA LINII DO REGENERACJI  MAS POFORMIERSKICH I RDZENIARSKICH NA BAZIE ŻYWIC FURANOWYCH.

Technologia regeneracji oparta jest na procesach mechaniczno-fizycznych umożliwiających oddzielenie użytego materiału wiążącego lepiszcza od osnowy ziarnowej tj. piasku kwarcowego. Produktem odpadowym powstałym w procesie regeneracji jest pył powstający podczas ścierania bryły masy poformierskich zbierany za filtrem. Stacja regeneracji przetwarza ok. 600 Mg  masy miesięcznie przy wydajności chwilowej ok. 9 Mg na godzinę. Efektywność zastosowania regeneracji masy zmierzona pozwala oszacować średni odzysk w granicach ok. 70 % przy jednoczesnemu obniżeniu emisji z tytułu odpadów poformierskich o 70 %. Dodatkowo zastosowanie linii regeneracji pozwala na zamknięcie cyklu technologicznego w obrębie odlewni.

 


2008: URUCHOMIENIE MALARNI HYDRODYNAMICZNEJ

Zabudowa istniejącej malarni komora lakiernicza hydrodynamiczną z odprowadzaniem oparów na filtry pozwoliło na całkowite ograniczenie emisji oparów toksycznych do atmosfery.