Tradycja i nowoczesność. Od 1782 r.
PL EN DE
KONTAKT tel. 32 267 66 56
archiwum

Aktualności

Brak wiadomości

Jakość i środowisko

Jakość i środowisko

W celu zapewnienia wysokiej jakości produkcji zgodnej z wymogami Klientów, na każdym etapie prefabrykacji wyrobu proces produkcyjny podlega ścisłej kontroli. Realizowane jest to poprzez kontrolę materiałów wsadowych, kontrolę międzyoperacyjną i kontrolę końcową wykonywaną przez niezależne od wydziałów produkcyjnych komórki Kontroli Jakości Zakładu Odlewniczego, Kontroli Jakości Zakładu Budowy Maszyn oraz Centralne Laboratorium.


Polityka ochrony środowiska jest istotnym aspektem działalności Huty Zabrze. Zasadą jaką kieruje się Zarząd jest zasada zrównoważonego rozwoju, która mówi o zachowaniu zasobów i walorów środowiska w stanie zapewniającym możliwość korzystania z nich przez obecne i przyszłe pokolenia.