Tradycja i nowoczesność. Od 1782 r.
PL EN DE
KONTAKT tel. 32 267 66 56
archiwum

Aktualności

Brak wiadomości

Jakość i środowisko

Zakładowa kontrola jakości

W celu zapewnienia wysokiej jakości produkcji zgodnej z wymogami Klientów, na każdym etapie prefabrykacji wyrobu proces produkcyjny podlega ścisłej kontroli.


Realizowane jest to poprzez kontrolę materiałów wsadowych, kontrolę międzyoperacyjną i kontrolę końcową wykonywaną przez niezależne od wydziałów produkcyjnych komórki Kontroli Jakości Zakładu Odlewniczego, Kontroli Jakości Zakładu Budowy Maszyn oraz Centralne Laboratorium.

 

Jakość wyrobów zgodnie z normą PN-EN 10204: 2006 potwierdzana jest odpowiednimi świadectwami przez upoważnionych przedstawicieli kontroli wytwórcy, niezależnych od wydziałów produkcyjnych oraz dodatkowo na życzenie Klientów,  przez upoważnionego przedstawiciela kontroli Zamawiającego lub inspektora kontroli określonego w przepisach urzędowych.

 


Laboratorium Huty Zabrze prowadzi badania w zakresie:
 

– badania składu chemicznego metodą spektrometryczną

– statyczna próba rozciągania wyrobów hutniczych

– próba udarności w temperaturze pokojowej

– pomiary twardości sposobem Brinell’a, Rockwell’a, (twardościomierze stacjonarne i przenośne)


– badania wizualne – VT-2

– badania metodą penetracyjną – PT-2

– badania metodą magnetyczno – proszkową – MT-2

– badania metodą ultradźwiękową – UT-2

– badania grubości powłok